+420 602 191 636

Výstroj

Na to, aby ste si zahrali šípky nepotrebujete žiaden 'extra' výstroj. Oblečenie by malo byť pohodlné. V žiadnom prípade by vám nemalo brániť v pohybe odhodovej ruky. Pri obuve je vhodné aby bola stabilná, aby i postoj bol teda stabilný.

Hrací priestor

Priestor, v ktorom si chcete zahrať by mal byť aspoň 3 m dlhý (2.37 m je vzdialenosť od terča k odhodovej čiare), široký 1.5 m (pri umiestnení terča v strede) a vysoký 2.5 m (stred terča je 1.73 m od zeme). Na rozmeroch hracieho priestoru je dobré nešetriť. Uvedené miery môžu byť skromnejšie, ale obvykle šípky nehrá len jedna osoba, a tak je ideálny samozrejme vzdušnejší priestor.

Šípky

Šípka sa skladá z hrotu, tela, násadky a letky.

Pre ďalšie delenie je dôležitý materiál, z ktorého je vyrobený hrot šípky. Hroty sú buď:

 • Oceľové - týmto šípkam sa hovorí steelové (stýlové), resp. klasické a hádže sa s nimi do sisalových terčov.
 • Plastové - týmto šípkam sa hovorí softové, resp. moderné a hádže sa s nimi do elektronických terčov (existujú i neelektronické podoby)

Uvedené dva typy šípok se okrem hrotu líšia maximálnou povolenou hmotnosťou. Ľahšie sú šípky softové, ktoré majú max. povolenú hmotnosť 20g., najpoužívanejšie gramáže sú v rozpätí 14 - 18 g. Steelové šípky sú vyrábané s gramážou až cez 30 g., ale aj tak je najbežnejšia gramáž 21 - 30 g.

Ostatné časti šípky sú u oboch druhov rovnaké.

Jednotlivé časti šípky:

Hrot

 • oceľový hrot (klasické šípky):
  • dĺžka hrotu - micro (18mm), najpoužívanejšie midi (25mm) a maxi (36mm)
  • uchytenie hrotu - pevné hroty a pohyblivé hroty (pri náraze na pletivo terča sa hrot trochu zasunie, šípka sa okolo hrotu môže otáčať)
 • plastový hrot (elektronické šípky):
  • rozdeľuje sa podľa rozmeru závitu, ktorým sa hrot napája k šípke - je to 2BA (rozšírenejší) a 1/4'' (palce).

Vyberte si šípkové hroty >

Telo

Materiál: v minulosti (ešte lepšie v histórii) boli šípky vyrábané z dreva. V súčasnosti sa k výrobe tela šípok používa mosadz, zliatina niklu a striebra, či wolframu a niklu. Dôležitá je pritom merná hmotnosť zliatiny (teda, čím ťažšia, tým lepšia), ktorá sa odráža v priemere tela (čím tenšia šípka, tým viac a ľahšie sa ich viac vmestí do jedného miesta, napr. do trojnásobku 20 b.).

 • Mosadz: lacná, dobre opracovávateľná zliatina s najmenšou mernou hmotnosťou. Šípky z tejto zliatiny sú najhrubšie. Mosadz je rovnako dosť mäkká, a preto sa ľahšie opotrebuje. Mosadzné šípky sú vhodné pre začiatočníkov. Sú lacnejšie a väčší rozmer v začiatkoch neprekáža.
 • Nikel/striebro: drahšia zliatina s trochu lepšími vlastnosťami než mosadz. Väčšia merná hmotnosť i tvrdosť.
 • Wolfram/nikel: najťažšia, najtvrdšia a najpoužívanejšia zliatina využívaná na výrobu šípok. Pomer prvkov v zliatine je vyjadrený percentuálnym zastúpením wolframu napr. 80%, 90%, 95%. Čím viac tým lepšie, čo obvykle tiež znamená tým drahšie.

Tvar: existujú tri základné tvary, od ktorých sa potom odvíjajú rôzne variácie. Kľúčové pre výber je umiestnenie ťažiska.

 • barrel: ťažisko je uprostred a najväčšia váha je sústredená u ťažiska
 • torpedo: ťažisko je vpredu
 • straight: ťažisko je uprostred a váha je rozložená rovnomerne po celej dĺžke

Povrch: povrch tela šípky môže byť hladký alebo viac, či menej drsný

  STEEL SOFT
DREVO  
MOSADZ
NIKEL
WOLFRAM

Násadka

Materiál:

 • plastové (polykarbonát) - lacnejší, môžu sa lámať konce držiace letku, drží dobre v tele šípky.
 • oceľové (hliníkové, titánové) - drahší, hliníkové sa môžu pri dopade na tvrdšiu plochu ???. Závit je vhodné spevniť gumičkou, aby nedochádzalo k samovoľnému vytáčaniu.
 • kombinované – najčastejšie sa kombinuje plastový spodok so závitom a hliníkový vrch násadky, ale na trhu sú i kombinácie obrátené

Dĺžka: extra short (28mm), short (38mm), medium (48-50mm)

Hmotnosť: od 0,7g (x-slim) do 2,8g

UMELÁ HLINÍKOVÁ TITÁNOVÁ

Vyberte si šípkové násadky >

Letka

Materiál: v minulosti boli používané letky z peria, neskôr letky papierové. V súčasnosti sa na výrobu letiek používajú polyestery, nylony a rôzne plastové fólie. Takže existuje mnoho druhov - napr. dimplex, ribtex, polyester a pod.

Tvar: existuje rada tvarov. Od tvaru sa potom odvíja hmotnosť a predovšetkým veľkosť plochy.

Vyberte si šípkové letky >

Terče

Používa sa viac druhov terčov. Avšak pravidlá väčšiny súťaží uznávajú guľatý terč s priemerom 18'' (palec = 2,54cm), s hracou časťou s priemerom 13 1/4'' a rozdelený na 20 častí (výsekov), s dvojitým stredom (BULL a OUTER BULL), dvoma užšími pásmi - medzikružím viz obr. 3. Hodnoty vo vonkajšom medzikruží sú dvojnásobky (DOUBLE) a vo vnútornom potom trojnásobky (TRIPLE) hodnoty uvedenej nad výsekom. BULL je za 50 bodov a OUTER BULL za 25 bodov.

ELEKTRONICKÉ ŠÍPKY: Terče sú vyrobené z plastu. Na povrchu terča je umelé sito z malých otvorov, do ktorých sa šípka s plastovým hrotom môže zapichnúť, bez toho aby terč akokoľvek poškodila. Obvykle sú tieto terče vybavené elektronikou, ktorá umožňuje voľbu hry, počítanie skóre a pod. Tým sa výrazne zväčšuje škála ponúkaných hier a ich variant, keďže bez elektronického počítania by rada hier bola obtiažne hrateľná. Takéto terče sú buď nástenné - vhodné pre domáce využitie alebo stojanové, ktoré sú k videniu predovšetkým v herniach a reštauráciách. Na týchto terčoch je obvykle hra spoplatnená tzv. kreditom.

KLASICKÉ ŠÍPKY: Terče pre šípky s oceľovým hrotom sú vyrábané z rôznych materiálov. V minulosti to boli drevené veká z vínnych sudov :-). Napočudovanie i v súčasnosti sa občas objavia drevené terče, sú však tvrdé a náročné na údržbu (je treba ich namáčať). Opakom drevených terčov sú terče papierové, ktoré sa veľmi rýchlo ničia. Najlepšie a najvyužívanejšie sú terče sisalové. Sú tvorené zo štetín agave sisalana. Rastliny rastúce v Mexiku a Afrike, používané k výrobe lian a povrazov. Dlhé tenké vlákna tejto rastliny sa stočia do tzv. koláčov (biscuits), ukladajú sa do oválnej formy a zlisujú sa. Potom sa brúsia a farbia. Tieto terče sú kvalitné a predovšetkým trvanlivé. Avšak NESMÚ prísť do styku s vodou!!!

SISAL PLAST - ELEKTRONIKA

Vzdialenosti: vzdialenosti terča od odhodovej čiary (2,37 m) a od zeme (1,73 m) sú na súťažiach štandardizované.

Vyberte si elektronické terče >
Vyberte si sisalové terče >

Šípky - pravidlá - hra

Hra a šípkové pravidlá

Ak máte k dispozícii vhodnú miestnosť, terč pripevnený na stene alebo stojanový, postavený pri stene, môže začať samotná hra. Postoj a štýl hry nie je jednotný. Každý hráč ho môže prispôsobiť svojim potrebám. Nepísaným pravidlom však je, že stojná noha, teda noha, ktorou stojíte na čiare je identická s rukou, ktorou hádžete. Teda praváci stoja pravou nohou na čiare a ľaváci ľavou.

Hádže sa troma šípkami, avšak každou šípkou zvlášť. Séria týchto troch hodov je jedným kolom. Kolá se opakujú, dokým niektorý z hráčov nesplní podmienky hry a tým vyhrá. Jedna takáto hra se nazýva leg. Zápas môže tvoriť jeden i viac legov.

Existuje mnoho hier, predovšetkým v elektronických šípkach je výber bohatý. Na turnajoch sa však hrajú predovšetkým hry nazývané X01 (namiesto X se doplní 3, 5, 7, ...) a CRICKET.

X01: Ako sa hrá napr. 501. Na začiatku má každý hráč 501 bodov. Po odhodení troch šípok, teda po jednom kole sa hráči striedajú, pričom sa im odčíta práve hodený počet bodov. Víťazí hráč, ktorý dosiahne presne 0 bodov. Ak hodí pod 0, teda už do zápornej hodnoty, kolo sa nepočíta a pokračuje súper. Hra má väčšinou určitú počiatočnú (IN) alebo konečnú (OUT) podmienku. Napr. DOUBLE IN znamená, že k zahájeniu odpočtu je potrebné najprv hodiť dablové vonkajšie medzikružie (úspěšný hod sa už odpočíta). Najčastejšou podmienkou je DOUBLE OUT, čo znamená, že na nule musíte skončiť hodom do správneho dablu. Napr. ak vám zostáva k dohratiu 35 bodov, musíte najprv odhodiť nepárne číslo, aby zbytok bol deliteľný dvoma. Keď hodíte 3, potom zbytok je 32 a k víťazstvu musíte hodiť dvojnásobnú hodnotu čísla 16. Označenie MASTER (IN/OUT) znamená, že je potrebné začať alebo ukončiť hru dvoj či trojnásobným poľom. SINGL (IN/OUT) potom dáva možnosť začať, resp. ukončiť hru akýmkoľvek násobkom, teda aj jednonásobkom.

CRICKET: Hra sa hrá väčšinou na turnajoch v USA. Obvykle sa hrá na výseky od 15 do 20 a BULL. Hráč si musí v každom z týchto výsekov pripísať tri zásahy (dvoj / trojnásobné pole = 2 / 3 zásahy) a výsek tým uzatvoriť. V prípade, že sa mu to podarí a súper tieto zásahy nemá splnené, potom na tomto čísle získava body, pokiaľ ich opäť zasiahne. Hra končí, keď hráč s najlepšou bodovou bilanciou uzavre všetky výseky. Táto hra je veľmi náročná na stratégiu, obzvlášť ak je hraná viacerými hráčmi alebo vo dvojiciach ako štvorhra a pod. Je mnoho variantov hry cricket. Obzvlášť elektronické terče ponúkajú radu spestrení tejto zaujímavej hry.

Tréning: Ak chcete dosiahnuť úspech v šípkovom športe, je nevyhnutný tréning. Ale i bez intenzívneho tréningu sa môžete touto hrou skvelo pobaviť.

Ďakujeme autorovi textu, pánovi Karlovi Kirchnerovi z partnerskej Slovenskej šípkovej federácie, za možnosť zverejnenia.

 

Dokumenty sú prevzaté z webu UŠO a umiestnené s jej súhlasom.

Načítám